Javascript is vereist!

Deze pagina werkt niet goed tenzij Javascript ingeschakeld is.

Trekt dan, waarde liefhebbers en lezers, vermaak en voordeel uit mijn arbeid.

De Belgische Waterslager en de Mechelse zangkanarievogel

Verscheen op 25 juli 1912 in het « Officieel orgaan der Belgische Federatie »
en werd geschreven door de stichter van de federatie, dhr. H. Thijs.

De Belgische Waterslager en zijn zang

Algemeen begrijpelijke, evenals muzikale en fonetische representatie door W. Kluhs, Wolgast – 1912
Een vertaling van 'Der „Belgische Waterslager“ und sein Gesang'

Brochure 'De Belgische Waterslager'

1922 - In zooverre heeft de goede naam der W.S, bij tal van vogelvrienden, zoo binnen- als buitenlands ingang gevonden, dat een merkbare behoefte wordt gevoeld om den zoogeroemden vogel van naderbij te kennen en over zijne behandeling en zijne voeding DEGELIJK ingelicht te worden. Om die reden nam een Hollandsche vogelvriend het initiatief de aangekondigde brochure over „De B. W. S.” ter beschikking aller belangstellenden, de wereld in te zenden.

Leerboekje 'Keuren van den zang'

Het leerboekje met het theoretisch onderricht aan kandidaten-keurmeesters voor Belgische Waterslagers, bevattende keuringlessen gegeven door B. Peleman, door hem verwerkt tot artikels ten jare 1926 en in brochuur verenigd.

De essentie van kanariezangcultivering

De essentie, dat waar het om gaat, de kern, het wezenlijke van de cultivering of het veredelen en verfijnen van kanariezang, illustreerde Hans Duncker, in 1922, op bijzonder helder wijze met zijn ingenieuze interpretatie van hoe de roller kanaries van Karl Reich hun nachtegaalzang verwierven.

Nachtegaalkanaries

Nachtegaalkanaries of de prehistorie van de Belgische Waterslager

Intervieuw met Karl Reich

Door Jan Van Limburg In ONZE GEVLEUGELDE ZANGERS, Orgaan van den Alg. Ned. Bond voor Kanarieteelt en vogelbescherming. Achtste jaargang No. 43. 24 Mei 1929 p. 340 - 343

Bronnen

Karl Reich & Hans Duncker

Plokker, J.A., Karl Reich & Hans Duncker, pioniers in het onderzoek naar de vererving van kanariezang.
http://80.115.67.180:8081/NZHU/Artikelen.html#Karl%20Reich%20&%20Hans%20Duncker

Die Reich'sche Gesangeskreuzung (Nachtigall u.Kanarienvogel)

Duncker, Dr. H. (Bremen), Die Reich'sche Gesangeskreuzung (Nachtigall u. Kanarienvogel) eine ‘erworbene’ Eigenschaft. In: Journal für Ornithologie, nr. 70, Jrg. 1922, Heft 4 (Oktober 1922).

The Colour of Birds, Hans Duncker Pioneer Bird Geneticist

Birkhead, Tim R., Karl Schulze-Hagen, Götz Palfner, The Colour of Birds, Hans Duncker Pioneer Bird Genetiscist. In: Journal of Ornithology, nr. 144,253-270 (2003).

The red canary, the story of the first genetically engineered animal

Birkhead, Tim R., The red canary, the story of the first genetically engineered animal, Phoenix, 2004, ISBN 978-0-7538-1772-8

1998 - OMJ - Vermincksel Luc ( Voorzitter / Penningmeester ) - C. Verstraetenstraat 12, 9150 Bazel - 03 774 06 65 - luc_vermincksel@hotmail.com - 0475 37 63 05

2017 - Uittebroek Benny ( Secretaris ) - Hertog van Brabantlaan 5, 3400 Landen - 011 88 37 45 - benny.uittebroek@gmail.com

1969 - OMJ - Meeusen Louis ( Adviseur ) J.B. Pittoorsstraat 55, 2110 Wijnegem - 03 353 87 62 - walter.meeusen@skynet.be

2006 - Vanschoonbeek Valère - O.L.V.-straat 104 B1, 3570 Terkoest - Alken - 011 25 00 75 - valere.vanschoonbeek1@telenet.be

2014 - Vanschoonbeek Steven - Kapelstraat 17, 3570 Terkoest - Alken - 011 72 90 83 - steven.vanschoonbeek@telenet.be

2015 - Bungeneers Alex - Dreefstraat 32, 3540 Herk-de-Stad - 013 46 14 51 - bungeneersalex@gmail.com

2022 - Van Ostaeyen Louis - Driehoekstraat 41, 2244 Zandhoven - 0476 20 34 82 - van.ostaeyen.louis@telenet.be