Javascript is vereist!

Deze pagina werkt niet goed tenzij Javascript ingeschakeld is.

B O U K B F K K N B B C O M Mondial jan2025

De Belgische Waterslager is een zangkanarieras van Vlaamse oorsprong


Belgische Waterslager

dat zich vooral onderscheidt door zijn fors, welluidend, slagend of tokkelend en jubelend gezang.

Zijn gevarieerd lied is slaande - nachtegaalachtig - naar den vorm en metaalachtig naar den klank.

Het is algemeen aangenomen dat de Belgische Waterslager de afzonderlijke zangstukken
waaruit zijn lied bestaat, niet zo lang moet aanhouden.

Over het onderscheid tussen Harzer en Belgische Waterslager:
“Geen treffender en bevattelijker vergelijking dan het groote verschil tusschen harmoniumspel en dat ener piano.”

B. Peleman - 1922

Meer over de zang van de
Belgische Waterslager …

En hier nog meer informatie

Onze zangkanarie kreeg zijn naam op de tweede jaarvergadering der Belgische Federatie,
gehouden in «De Graanmaat» te St.-Niklaas, alwaar de Belgische kwekers overeen kwamen
onze vogel voortaan met de naam «Belgische Waterslager» te bestempelen.
Deze naam bevredigde al de liefhebbers der verschillende Belgische kweekcentrums
als de schoonste en passendste naam die men onze vogel geven kan.
H. Thijs - 1912

De Koninklijke Belgische Federatie van Kanarieliefhebbers (KBFK) is, sinds haar oprichting in 1905, een nationale groep van liefhebbers die de cultuur van de kanarievogel, inzonderheid de cultuur van het zangkanarieras Belgische Waterslager, tot doel stelt. Dit betekent de rechten en de belangen van de aangesloten leden behartigen, verdedigen en hen diensten verlenen, informatie verstrekken, bevorderen van houden en kweken, opleiden van keurmeesters en organiseren van zangwedstrijden, dit alles tot instandhouding en verdere ontwikkeling van het ras.